PL

EN

Contact

Contact information

Business information

Bank account

           

Parati Sp. z o.o.

ul. Zeusa 81/25, 80-299 Gdańsk

NIP 584-27-27-610, REGON 221667003

KRS 0000420578

Bank Zachodni WBK S.A. 1

Oddział w Gdańsku

           

Office: (+48) 58 341 48 54

Sales department: (+48) 693 182 202

biuro@parati.com.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku

VII wydział KRS 

Nr rachunku:

59 1090 1098 0000 0001 1933 7904 

           
           

Contact form

Technical solutions

Project management

Accounting and Finance

Sales and marketing

               
 

Wojciech Narucki

tel. (+48) 503 055 087

wojciech.narucki@parati.com.pl

 

Jacek Zawadzki

tel. (+48) 501 366 302

jacek.zawadzki@parati.com.pl

 

Iwona Zielińska

tel. (+48) 604 053 491

iwona.zielinska@parati.com.pl

 

Magdalena Zawadzka

tel. (+48) 501 015 710

magda.zawadzka@parati.com.pl

Contact

Dane kontaktowe

   

Parati Sp. z o.o.

ul. Zeusa 81/25, 80-299 Gdańsk

   

Office: (+48) 58 341 48 54

Sales department: (+48) 693 182 202

biuro@parati.com.pl

   
   

Dane gospodarcze

   

NIP 584-27-27-610, REGON 221667003

KRS 0000420578

   

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku

VII wydział KRS 

   
   

Rachunek bankowy

   

Bank Zachodni WBK S.A. 1

Oddział w Gdańsku

   

Nr rachunku:

59 1090 1098 0000 0001 1933 7904 

   
   

Contact form

Rozwiązania techniczne

 

Wojciech Narucki

tel. (+48) 503 055 087

wojciech.narucki@parati.com.pl

   

Zarządzanie projektami

 

Jacek Zawadzki

tel. (+48) 501 366 302

jacek.zawadzki@parati.com.pl

   

Księgowość i finanse

 

Iwona Zielińska

tel. (+48) 604 053 491

iwona.zielinska@parati.com.pl

   

Reklama i marketing

 

Magdalena Zawadzka

tel. (+48) 501 015 710

magda.zawadzka@parati.com.pl