PL

EN

"Proces powstawania fundamentu płytowego"

Jak powstaje płyta fundamentowa?

Proces powstawania fundamentu płytowego

Video procesu powstawania

Przygotowanie terenu pod budowę płyty fundamentowej

W pierwszej kolejności zostaje wytyczony obszar, na którym powstanie płyta fundamentowa. Następnie usuwany jest grunt rodzimy, a na dnie układa się drenaż w celu odprowadzania wód gruntowych. Powstały wykop wypełniany jest odpowiednim materiałem gruntowym. Podsypka, po wyrównaniu, jest odpowiednio zagęszczana mechanicznie w celu stabilizacji podłoża.

Wytyczenie obrysu płyty i wyprowadzenie przyłączy 

Wytyczony zostaje zewnętrzny obrys, po czym wyprowadza się wszystkie przyłącza kanalizacyjne zgodnie z projektem. Następnie wzdłuż obrysu ustawiane są elementy brzegowe ze styropianu, które będą pełnić rolę izolacji pionowej.

Układanie izolacji poziomej i zbrojenia

Obszar między elementami brzegowymi zostaje wypełniony styropianem o odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie. Ułożone w ten sposób płyty styropianowe wraz z izolacją pionową tworzą „wannę”, dzięki której izolacja fundamentów obejmie całą ich objętość. Nad nimi na specjalnych dystansach) układana jest dolna siatka zbrojeniowa.

Montaż systemu grzewczego

W przypadku płyty z ogrzewaniem podłogowym, system rozkładany jest w momencie wykonywania zbrojenia. Konkretny system przygotowywany jest według projektu jeszcze przed rozpoczęciem robót. Cały proces instalacji polega jedynie na odpowiednim rozlokowaniu rur lub przewodów zgodnie z dokumentacją.

Zalanie betonem

Po uzbrojeniu górnej części, można przystąpić do betonowania fundamentu. Beton dostarczany jest poprzez pompę i cały proces trwa zazwyczaj nie dłużej niż 60 minut.

Mechaniczne zatarcie

Po wstępnym związaniu betonu, przy pomocy maszyn, wygładza się górną warstwę płyty z dokładnością do +/-5mm.

Prace wykończeniowe 

Na czas wiązania betonu płyty fundamentowe zostają zabezpieczone przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. W przypadku płyt grzewczych, wykonywane są jeszcze drobne prace instalacyjne po realizacji stanu zamkniętego.