PL

EN

"Pozyskiwanie odnawialnej energii zmagazynowanej w gruncie"

Pompy ciepła

szwedzkiej firmy Megatherm

Pompy ciepła Zirius M2 szwedzkiej firmy MegaTherm pozyskują całkowicie odnawialną energię zmagazynowaną w gruncie.

 

Ciepło odbierane jest z ziemi za pośrednictwem kolektorów gruntowych, umieszczonych poziomo na głębokości (w zależności od strefy klimatycznej) od 90 do 120 cm. Kolektory wypełnione są czynnikiem roboczym R407C (gaz techniczny). Pod wpływem ciepła odebranego z gruntu, czynnik roboczy paruje i w wymuszonym obiegu jest przesyłany do sprężarki oraz dalej do wężownicy zbiornika akumulacyjnego.

 

Sprężarka pompy ciepła wytwarzając ciśnienie rzędu 20 barów wpływa na podniesienie temperatury pary czynnika roboczego do 95°C. Para o tak wysokiej temperaturze ulegając skropleniu oddaje ciepło w zbiorniku akumulacyjnym magazynującym wodę. Zamieniony w ciecz czynnik roboczy o temperaturze +42°C dostaje się do specjalnego zaworu gdzie ulega gwałtownemu rozprężeniu do ciśnienia 3 barów i ponownie zaczyna parować płynąc przez kolektory gruntowe.

 

Cały cykl, powtarza się permanentnie. Zbiornik akumulacyjny , o którym mowa wyżej, dla typowych rozwiązań magazynuje w obiegu zamkniętym 500 l wody, która ogrzana przez wężownicę gazu technicznego, odpowiada za przygotowanie wody dedykowanej dla CO (centralnego ogrzewania) oraz dla CWU (cieplej wody użytkowej). 

 

 

Jednym z najważniejszych rozwiązań technicznych stosowanych w pompach ciepła Zirius  M2 jest brak dodatkowych pomp dolnego i górnego obiegu stosowanych w innych urządzeniach. Jest to możliwe dzięki bezpośredniemu parowaniu czynnika roboczego w ziemi oraz bezpośredniemu skropleniu gazu technicznego w wężownicy zbiornika akumulacyjnego.

 

Tak działająca pompa charakteryzuje się najwyższym współczynnikiem grzewczym w swojej klasie, wyższym nawet o 20 % od typowych rozwiązań spotykanych na rynku.

 

 

Działanie pompy

Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest na bieżąco, w trakcie przepływu przez wężownice umieszczone w zbiorniku akumulacyjnym.

 

Dzięki małej ilości wody stojącej w wężownicach zbiornika, nie występuje problem powstawania bakterii Legionella oraz nie ma konieczności stosowania anody magnezowej zabezpieczającej cały zbiornik przed korozją (500 l wody w zbiorniku zamkniętych jest na stałe, bez konieczności niepotrzebnego dotleniania wodą z sieci wodociągowej).

 

Proponowany przez Parati uniwersalny system pompy ciepła można stosować w nowobudowanych obiektach, jak również w oparciu o już istniejące i pracujące kotły jako system wspomagający.

 

 

Cały sprzedawany i instalowany przez Parati system pompy ciepła

składa się z następujących elementów:

 • Miedziane kolektory gruntowe o długości 70 m każdy (ilość kolektorów zależna jest od mocy pompy ciepła 2-5 szt.).
 • Urządzenie sprężarki.
 • Zbiornik akumulacyjny 500 l.
 • Szafka sterująca.

 

Do najważniejszych zalet systemu pompy ciepła Zirius M2,

proponowanego przez Parati możemy zaliczyć:

 • Brak pomp dolnego i górnego obiegu – wysoki współczynnik grzewczy i mała awaryjność.
 • Ekologiczny sposób pozyskania energii cieplnej.
 • Wysoki współczynnik sprawności COP.
 • Niewielka powierzchnia działki niezbędna dla kolektorów gruntowych.
 • Możliwość instalacji pompy na zewnątrz budynku.
 • Konstrukcja zbiornika akumulacyjnego zabezpiecza przed powstawaniem bakterii Legionella.
 • Możliwość instalacji pompy ciepła jako alternatywy lub wspomagania dla istniejącego już w budynku systemu grzewczego.
 • Cicha i bezawaryjna praca systemu.

 

Dane techniczne pomp ciepła Zirius M2

Parametry techniczne

pomp ciepła Zirius

M2-5/M2B-5 M2-7/M2B-7 M2-9/M2B-9 M2-11/M2B-11 M2-14/M2B-14

Moc grzewcza (kW)1

- (0/50°C)

5,52 7,48 9,37 11,00 13,70 

Pobór mocy elektrycznej

-(0/50°C)

1,74 2,27 2,77 3,31 4,15 

Współczynnik

efektywności COP

3,17 3,30 3,38 3,32 3,3

Moc grzewcza (Kw)

-(0/35°C)

5,66 7,67 9,62 11,25 14,10

Pobór mocy elektrycznej

-(0/35°C)

1,26 1,69 2,05 2,42 3,04

Współczynnik

efektywności COP

4,49 4,53 4,70 4,64 4,64

Typ kompresora

(sprężarki)

Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Napięcie

robocze

400V

(3fazy+N)

400V

(3fazy+N)

400V

(3fazy+N)

400V

(3fazy+N)

400V

(3fazy+N)

Kolektor ziemny

(Zirius M2 system)

2x60m

(2x70)2

3x60m

(3x70)2

3x70m

(2x60)2

4x60m

(4x70)2

5x60m

(5x70)2

Kolektor ziemny

(Zirius M2B system)

około 330m około 450m około 540m około 660m około 840m

Głębokość odwiertu

(Zirius M2B system)

około 110m około 150m około 180m około 220m około 220m