PL

EN

"Proces powstawania fundamentu płytowego"

Jak powstaje płyta fundamentowa?

Proces powstawania fundamentu płytowego

Projektowanie

Etap budowania poprzedzony jest wykonaniem projektu, który powstaje w oparciu o wiele czynników, takich jak wielkość obiektu i jego rodzaj, warunki gruntowe czy ukształtowanie terenu. Składa się na niego wiele elementów, w tym opis techniczny, zdjęcia oraz rysunki: wykopu, szalunku, zbrojeń, kanalizacji czy podejść pod grzejniki i urządzenia sanitarne. Wszelkie obliczenia i dobór rozwiązań wykonywany jest indywidualnie, zgodnie z potrzebami Klienta – prawidłowo wykonany projekt ma duży wpływ na szybkość budowy oraz trwałość i funkcjonalność, jakimi odznacza się tego typu fundament.

Video procesu powstawania

Budowa fundamentu płytowego krok po kroku

Przygotowanie terenu

W pierwszej kolejności zostaje wytyczony obszar, na którym powstanie płyta fundamentowa. Następnie usuwany jest grunt rodzimy, a na dnie układa się drenaż w celu odprowadzania wód gruntowych. Powstały wykop wypełniany jest odpowiednim materiałem gruntowym. Podsypka, po wyrównaniu, jest odpowiednio zagęszczana mechanicznie w celu stabilizacji podłoża.

Wytyczenie obrysu płyty i wyprowadzenie przyłączy 

Wytyczony zostaje zewnętrzny obrys, po czym wyprowadza się wszystkie przyłącza kanalizacyjne zgodnie z planem. Następnie wzdłuż obrysu ustawiane są elementy brzegowe ze styropianu, które będą pełnić rolę izolacji pionowej.

Układanie izolacji poziomej i zbrojenia

Obszar między elementami brzegowymi zostaje wypełniony styropianem o odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie. Ułożone w ten sposób płyty fundamentowe wraz z izolacją pionową tworzą „wannę”, dzięki której izolacja podstawy budynku obejmie całą jej objętość. Nad nimi, na specjalnych dystansach, układana jest dolna siatka zbrojeniowa.

Montaż systemu grzewczego

W przypadku płyty fundamentowe z ogrzewaniem podłogowym, system rozkładany jest w momencie wykonywania zbrojenia. Konkretny system przygotowywany jest według projektu jeszcze przed rozpoczęciem robót. Cały proces instalacji polega jedynie na odpowiednim rozlokowaniu rur lub przewodów zgodnie z dokumentacją.

Zalanie betonem

Po uzbrojeniu górnej części, można przystąpić do betonowania fundamentu. Beton dostarczany jest poprzez pompę i cały proces trwa zazwyczaj nie dłużej niż 60 minut.

Mechaniczne zatarcie

Po wstępnym związaniu betonu, przy pomocy maszyn, wygładza się górną warstwę z dokładnością do +/-5mm.Prace wykończeniowe 

Na czas wiązania betonu płyty fundamentowe zostają zabezpieczone przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. W przypadku płyt grzewczych, wykonywane są jeszcze drobne prace instalacyjne po realizacji stanu zamkniętego.Od projektu do budowy

Świadczymy kompleksowe usługi - od wykonania projektu, przez wybór odpowiednich materiałów i przygotowanie budowy, aż do przeprowadzenia i zakończenia prac. Pozwala to na dokładną realizację każdego etapu budowy i wykonanie fundamentu zgodnie z oczekiwaniami inwestora. Proponujemy Państwu również kredytowanie projektów, dzięki czemu cena inwestycji będzie dużo niższa.