PL

EN

Elektryczny system grzewczy

1

Płyta żelbetowa

2

Styropianowy element brzegowy typu L

3

Pozioma styropianowa izolacja termiczna

4

Izolacja przeciwdziałająca podmarzaniu

5

Podbudowa płyty, pospółka

6

Parati Electric

Płyta fundamentowa z systemem ogrzewania elektrycznego

System ogrzewania elektrycznego, w zależności od technologii w jakiej budowany jest budynek oraz od jego przeznaczenia, instalowany jest w 2 wariantach:

 

System umiejscowiony w wylewce podłogowej o grubości maksymalnie 7 cm, wylanej na płycie fundamentowej, wykonany na bazie elektrycznych kabli grzejnych.

 

W technologii izolowanej płyty fundamentowej połączonej z dobrze wykonaną izolacją budynku, moc zainstalowana nie przekracza 90-100 W/m2 dla pomieszczeń mieszkalnych oraz 150 W/m2 dla pomieszczeń typu łazienka. W miejscach występowania dużych połaci okiennych instalujemy również elektryczne maty grzejne w celu dogrzania tzw. strefy brzegowej mocą rzędu 200 W/m2.

 

 

Szybkość nagrzewania pomieszczeń

Elektryczne ogrzewanie zasadnicze projektowane jest w sposób, który umożliwi podgrzanie pomieszczenia do żądanej temperatury w możliwie najkrótszym czasie, a następnie uzupełni ewentualne straty ciepła.

 

W celu zapewnienia zróżnicowanego komfortu cieplnego wymaganego przez użytkowników, projektujemy również tzw. systemy pomocnicze będące uzupełnieniem systemu zasadniczego.

 

Kable i maty grzejne układane są 3-5 cm poniżej górnej powierzchni podłogi. Zaletą uzupełniających się powyższych systemów jest krótki czas reakcji, co w praktyce oznacza szybkie nagrzanie pomieszczeń.

 

 

 

System umiejscowiony w izolowanej płycie fundamentowej o grubości 20 cm, wykonany na bazie elektrycznych kabli grzejnych. Tego typu rozwiązanie nawiązuje do dwóch wcześniejszych rozwiązań instalowanych przez Parati (Air oraz Water) i wykorzystuje zjawisko akumulacji energii cieplnej wytworzonej przez kabel elektryczny w płycie fundamentowej.

 

System tego rodzaju dedykowany jest głównie do budynków biurowych i przemysłowych, które mogą być nagrzewane w porze nocnej korzystając z tańszej energii elektrycznej drugiej taryfy.

 

 

Kontrola energii cieplnej

W ciągu dnia nagrzana płyta fundamentowa działając jak akumulator oddaje z powodzeniem nagromadzone w niej ciepło do pomieszczeń.

 

Aby poprawić komfort temperaturowy oraz zapobiegać nadmiernym spadkom temperatury w dużych przestrzeniach, holach, w miejscach gdzie występują duże połacie okienne lub trwała zabudowa, projektujemy tzw. instalacje wspomagające umiejscowione w dodatkowej wylewce podłogowej nad instalacją zasadniczą.

 

Podobnie jak w systemach Air oraz Water płyta działając jak akumulator termiczny, odda w ciągu dnia zmagazynowane ciepło wytworzone w porze nocnej, zapewniając komfort przebywającym w pomieszczeniach osobom.